ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου προσκαλεί όλα τα Μέλη του Συνδέσμου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και σύμφωνα με τα Άρθρα 5, 9, 11 και 12 του Καταστατικού, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου στη θέση «Κολυμβητήριο», με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, επί των οποίων καλούνται να αποφασίσουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου:

1.Απολογισμός του απερχόμενου προσωρινού Δ.Σ. για τα πεπραγμένα όλης της θητείας του.
2.Απολογισμός Οικονομικής Διαχείρισης.
3.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
4.Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση στις 23 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη, στο ίδιο μέρος και ώρα 19:00, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Κύλιση στην Αρχή
faliros.gr designed by efuture.gr
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account